P.173: PUTATAN - 4

1. Awang Husaini Sahari(PH-PKR)

2. Datuk Shahelmey Yahya(BN-UMNO),

3. Poyne Tudus @ Patrick Payne(Pejuang-IMAN)

4. Ahmad Mohd Said(Warisan)